Jak technologie zmieniają medycynę

Postęp technologiczny, który pojawia się w ramach medycyny pozwala na realizowanie znacznie bardziej skutecznych, bezpiecznych oraz mniej uciążliwych dla pacjentów usług medycznych. Nowe metody leczenia pozwalają na wykorzystanie odkryć między innymi z takich dziedzin jak materiałoznawstwo, fizyka, informatyka. Do istotnych technik medycznych w zakresie diagnostyki można obecnie zaliczyć tomografię komputerową, która jest powszechnie stosowana. Jeszcze lepsze wyniki daje pozytonowa tomografia emisyjna. Jest to forma obrazowania, która rejestruje promieniowanie, które emitowane jest przez organizm ludzki po podaniu substancji promieniotwórczych. Na tej odstawie może powstawać bardzo dokładny obraz wnętrza organizmu. Jednocześnie badanie jest bezpieczne a co ważne dla wielu pacjentów również bezbolesne. W medycynie coraz bardziej powszechnie stosowane są również roboty do realizowania operacji. Pozwalają one znacznie zwiększyć dokładność wykonywania, szczególnie najbardziej skomplikowanych operacji.