Nadciśnienie tętnicze – cichy zabójca

Nadciśnienie tętnicze jest bardzo niebezpieczną chorobą mogącą doprowadzić do poważnych powikłań, jest ona tym bardziej nie bezpieczna, że często na początku przebiega bez objawów lub objawy nie są na tyle dokuczliwe, aby od razu pójść do lekarza. Nadciśnienie jest chorobą, która w znacznym stopniu dotyka kraje rozwijające się gospodarczo, a więc również Polskę. Choroba ta może mieć charakter pierwotny, czyli nieznana jest jej przyczyna – mogą to być uwarunkowania genetyczne lub wpływ środowiska, w tym przypadku nie da się usunąć przyczyny choroby i można ją leczyć jedynie objawowo. Nadciśnienie może mieć również charakter wtórny i towarzyszyć niektórym chorobom neurologicznym, układu wydzielniczego lub zaburzeniom pracy nerek. Niezależnie od przyczyny nadciśnienie tętnicze może wywołać tak poważne schorzenia, jak przewlekła niewydolność nerek do stopnia wymagającego dializowania, choroby układu krążenia (w tym zawał lub niewydolność serca) oraz choroby układu nerwowego takie jak zespół otępienny lub udar mózgu.